Remedial teaching

Remediëren betekent verhelpen, beter maken en herstellen. In mijn werk als leerkracht en begeleider op diverse scholen heb ik de nodige ervaring opgedaan met leer – en gedrag problematiek. Voorbeelden hiervan zijn kinderen begeleiden met ADHD, autisme (PDD-NOS), dyslexie, lees/reken/taal/schrijfproblemen. Overleg met ouder/opvoeder, contactpersoon van de school, en kind is een belangrijk aspect dat ik toepas. Immers samenwerken met de betrokkenen werkt in veel gevallen effectief en positief uit. Mijn werkwijze kenmerkt zich door oplossingsgericht, praktisch, geduldig en zorgvuldig aan de slag te gaan. Uiteraard passend bij de persoon. En zover dit mogelijk in de vertrouwde thuissituatie.