De betekenis van de naam ‘Citroenvlinder’

Een vlinder is een klein, kwetsbaar insect, vaak met mooie kleurrijke vleugels. Citroenvlinders zijn geel, een vrolijke, frisse kleur. In korte tijd maakt hij heel wat ontwikkelingstadia door. Van een rups in een cocon groeiend naar een gevleugelde vlinder. Een proces dat iedere vlinder doormaakt. En dan gaat hij op zoek naar nectar, vliegend van bloem naar bloem.

Het is te vergelijken met het leven van een kind dat groeit naar een volwassen persoon dwars door allerlei ontwikkelingsstadia heen. Met vallen en opstaan groeien naar een zelfstandig individu. Het jonge leven brengt moeilijkheden en zorgen met zich mee. Maar zoals een vlinder die tijd nodig heeft om uit zijn cocon te kruipen, heeft een mens tijd nodig om te groeien in zijn ontwikkeling. Er is op een geduldige manier begeleiding nodig. Niet om het groeiproces te versnellen, maar om een steuntje in de rug te geven. Bevestiging, geduld, complimenten, liefde en zorg zijn als ‘voedsel’ tijdens de groei.

Ook als volwassene groei je en leer je iedere dag. Hierbij heb je vaak een steuntje in de rug nodig. Een situatie vanuit een ander perspectief bekijken werkt vaak verhelderend. Om vanuit een frisse wending je groeiproces voort te zetten, en te kunnen genieten van de kleine dingen van het leven. Zoals een vlinder die op weg is naar een geurende bloem…